2020   STEAM 玩一夏

  多元主題夏令營

快來看看孩子都學些甚麼吧 !

啟發探究力      激發想像力

鼓勵表達力      培養操作力

 

未命名設計.png
S__26665078.jpg
醫師偵探營 台大醫學系畢業團隊策畫設計.png
2020夏 未來思辨領袖營 
2020夏 Python 創世紀